Hva hindrer etterforskning av korrupsjon?

Hva hindrer etterforskning av korrupsjon?

Publisert av Webredaktør NØF den 21.04.23.

I samarbeid med Transparency International Norge har Advokatfirmaet Erling Grimstad undersøkt politiets etterforskning av korrupsjonssaker. Resultatene er presentert i rapporten Hva hindrer politiets etterforskning av korrupsjonssaker?

Noen hovedfunn:
* Det er store geografiske forskjeller på hvor i landet det er risiko for å bli etterforsket for korrupsjon.
* Inntrykket er at oppklaring av korrupsjonssaker er avhengig av hvilket politidistrikt som etterforsker saken. 
* Det er tilfeldig hvilke korrupsjonssaker som etterforskes. Det er f.eks. høyt antall saker som gjelder korrupsjonsetterforskning av byggesaker i enkelte politidistrikt, men ikke i andre distrikt.
* Det er behov for bruk av utradisjonelle etterforskningsmetoder i korrupsjonsetterforskning – sammenlignet med andre økonomiske straffesaker fordi:
- det sjelden finnes skriftlige bevis for avtaler som innebærer korrupsjon,
sideavtaler holdes skjult,
- det ikke er noen fornærmede som kan gi politiet informasjon om hendelsesforløp,
- vitner står i tilknytningsforhold til hverandre eller selv er del av korrupsjonshandlingen,
- det er få informanter eller kilder som vil gi politiet informasjon,
- det er krevende å avsløre de faktiske forholdene. 
* Momenter av betydning for oppklaring av mistanke om korrupsjon:
- Korrupsjonsetterforskning – krever tilstrekkelig ressursbruk på et tidlig tidspunkt av etterforskningen.
- Etterforskningsledelsen – har sannsynligvis stor betydning for resultatet av etterforskningen.
- Organisering av arbeidet og samarbeid mellom påtale og etterforskere har betydning for resultatet (bl.a. ved valg av tema, metode og strategi). 
- Stabilitet og kontinuitet er viktig (dvs. forhindre utlån eller flytting av ressurser under etterforskning til andre politioppgaver)
* Statsadvokatenes rolle – der bruk av etterforskningsmetoder, prosessuelle problemstillinger, personangrep på enkeltpersoner i påtalemyndigheten skaper uvante utfordringer for lokal statsadvokat/statsadvokatembete.

Les rapporten her (lenke)

Les de siste korrupsjonsdommene (lenke)