Vil du bli medlem?

Vil du bli medlem?

Publisert av Webredaktør NØF den 21.01.20. Oppdatert 24.08.21.

Alle som jobber med bekjempelse av økonomisk kriminalitet kan bli medlem av Norsk Økrimforening. Som medlem får du blant annet vårt medlemsblad fire ganger i året og du kan delta på seminarer i foreningens regi til medlemspris. 

Du kan søke om medlemsskap her, og medlemskapet koster 300 kroner per år.

Økonomisk kriminalitet svekker grunnlaget for velferdsstaten ved at skatter og avgifter unndras fra fellesskapet med milliardbeløp pr år. Dette er det såkalte «skattegapet». Økonomisk kriminalitet medfører at de lovlydige borgerne må dekke en uforholdsmessig stor andel av fellesskapets utgifter. Det fører også til en særlig uheldig konkurransevridning fra næringsdrivende som driver innenfor loven, og til de useriøse som driver helt eller delvis svart.