Har du spørsmål?
Kontakt oss på: post@okrim.no

Postadresse
Norsk Økrimforening
Postboks 9070 Grønland 
0133 Oslo

Organisasjonsnummer
989 340 131

Mediehenvendelser 
Kontakt styremedlem Mads Kvernen Kleppe
Mobil: 996 035 16  
E-post: mads@okrim.no