Astrid Bodahl-Johansen style=

Astrid Bodahl-Johansen

Leder
Inger Johanne Stolt-Nielsen style=

Inger Johanne Stolt-Nielsen

Nestleder
Reda Sjøvold style=

Reda Sjøvold

Sekretær og kasserer
Mads Kvernen style=

Mads Kvernen

Styremedlem
Vivian Mikalsen style=

Vivian Mikalsen

Styremedlem
Thomas Nielsen style=

Thomas Nielsen

Styremedlem
Vera Sønsthagen style=

Vera Sønsthagen

Styremedlem
Katrine Waaktaar-Slokvik style=

Katrine Waaktaar-Slokvik

Styremedlem
Inger A E Coll style=

Inger A E Coll

Varamedlem
Anette Kristensen style=

Anette Kristensen

Varamedlem