Økonomisk kriminalitet får for lav prioritet

Økonomisk kriminalitet får for lav prioritet

Digital manipulasjon, grenseløse kriminelle og bestillingsforbrytelser. Hvordan skal samfunnet bekjempe økonomisk kriminalitet og skatte- og avgiftskriminalitet? Av skattedirektør Nina Schanke Funnemark og divisjonsdirektør Odd Woxholt

Les mer
Oversikt over korrupsjonsdommer i Norge 2003-2023

Oversikt over korrupsjonsdommer i Norge 2003-2023

Årets samling fra Transparency International Norge inneholder en rekke nye saker samt oppdatering av tidligere omtalte saker. TI Norge anbefaler å bruke dommene i samlingen til kurs og trening. Relevante spørsmål er: Kunne dette skjedd i vår virksomhet? Hvilke tiltak bør settes i verk for å hindre at det skjer?

Les mer