Invitasjon til seminar i Bergen 10. juni

Invitasjon til seminar i Bergen 10. juni

Norsk Økrimforening inviterer til lokalt seminar i Bergen mandag 10. juni. Her kan du høre og lære mer om inndragning, erfaringer fra en straffesak, om utnyttelse og sårbare arbeidstakere, transportkriminalitet og kriminelles bruk av bedrifter for å understøtte bedrageri.

Les mer
84,5 prosent anmeldte økonomilovbrudd er svindel

84,5 prosent anmeldte økonomilovbrudd er svindel

I 2023 ble det registrert nesten 30.700 anmeldte lovbrudd klassifisert som økonomilovbrudd, noe som er drøyt 11 prosent flere enn året før. Bedragerier utgjorde 84,5 prosent av alle anmeldte økonomilovbrudd i 2023. De nærmere 26 000 bedragerianmeldelsene representerer en økning på drøyt 12 prosent sammenlignet med året før.

Les mer
Dobling av hvitvaskingsrapporter fra utlandet

Dobling av hvitvaskingsrapporter fra utlandet

Enheten for finansiell etterretning (EFE) ved Økokrim mottar rapporter om mistenkelige forhold i et stadig økende antall. I 2023 mottok EFE totalt 46 086 rapporter og informasjon, av disse var over 22 000 fra utlandet.

Les mer
Hold av 30. april for frokostseminar og årsmøte

Hold av 30. april for frokostseminar og årsmøte

Sentralstyret i NØF kaller inn til digitalt årsmøte tirsdag 30. april klokken 11. De medlemmene som ønsker å delta må melde seg på til mads@okrim.no innen 29. april. Du vil få tilsendt dokumenter og lenke til møtet per e-post. I forkant av det digitale årsmøtet arrangerer NØF frokostseminar for medlemmene på Pressens Hus, Skippergata 24 i Oslo. Dørene åpner 08.30 og temaet er den kommende stortingsmeldingen om økonomisk kriminalitet. Frokostseminaret vil også bli streamet. Det kommer mer informasjon etter påske, men hold av tiden. Hilsen styreleder Astrid Bodahl-Johansen Norsk Økrimforening

Les mer
Regnskapsførere som bistår kriminelle

Regnskapsførere som bistår kriminelle

Regnskapsførere som bistår kriminelle, utgjør en trussel mot vårt økonomiske system. Politiet har informasjon om at enkelte regnskapsførere tilrettelegger for blant annet hvitvasking, fiktiv fakturering, skatte- og avgiftsunndragelse og arbeidslivskriminalitet, heter det i Politiets trusselvurdering for 2024.

Les mer