Medlemskontingent 2023 er sendt på e-post

Medlemskontingent 2023 er sendt på e-post

Medlemskontingenten på 300 kroner er sendt på e-post til alle eksisterende medlemmer. Denne må betales hvis man skal delta på NØFs seminar i Oslo 30. mars og gir tilgang til seminaret i Bergen 12. april.

Les mer
Les de siste korrupsjonsdommene

Les de siste korrupsjonsdommene

Hvert år utgir Transparency International Norge en oppdatert domssamling med kort omtale av alle rettskraftige dommer etter straffelovens bestemmelser om korrupsjon. Årets utgave inneholder åtte nye rettskraftige dommer, hvorav én førte til frifinnelse mens de resterende endte med domfellelse for korrupsjon.

Les mer
Økokrim og DNB med ferske bedrageri-tall

Økokrim og DNB med ferske bedrageri-tall

I 2022 anmeldte rekordhøye 23.100 personer bedrageri, mot nærmere 19.000 året før, en økning på over 20 prosent. – De kriminelle utvikler seg i takt med digitaliseringen av samfunnet. Vi ser at vinningskriminaliteten har forskjøvet seg over mot det digitale rom. Dette er i tråd med hva vi har forventet og varslet om i tidligere trusselvurderinger, sier Økokrim-sjef Pål K. Lønseth.

Les mer