Kjære NØF-medlemmer!

Kjære NØF-medlemmer!

Vi nærmer oss slutten på et spennende år i bekjempelsen av økonomisk kriminalitet, skriver NØF-leder Inger A. E. Coll i denne julehilsenen og årsoppsummeringen.

Les mer
11 anbefalinger som skal styrke a-krim-samarbeidet

11 anbefalinger som skal styrke a-krim-samarbeidet

På oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet har KPMG evaluert det tverretatlige samarbeidet om arbeidslivskriminalitet mellom politiet, Skatteetaten, Tolletaten, NAV og Arbeidstilsynet.

Les mer
Les NØFs innspill til Stortingsmelding

Les NØFs innspill til Stortingsmelding

Norsk Økrimforening har levert innspill til den kommende Stortingsmeldingen om økonomisk kriminalitet, som etter planen skal legges frem for Stortinget høsten 2023. Her kan du lese innspillet.

Les mer