Takk til alle bidragsytere og påmeldte

Takk til alle bidragsytere og påmeldte

Styret i Norsk Økrimforening ønsker å takke alle bidragsytere, samarbeidspartnere og påmeldte for en veldig spennende Årskonferansen mot økonomisk kriminalitet i Sandefjord. 235 hadde meldt seg på og det er sendt ut foiler fra foredragene og evalueringsskjema.

Les mer
Programmet for årskonferansen i Sandefjord

Programmet for årskonferansen i Sandefjord

Dubai-lekkasjen er blant de mange interessante temaene på årets årskonferanse mot økonomisk kriminalitet på Scandic Park i Sandefjord. Journalist Eiliv Frich Flydal i VG kommer for å fortelle om avsløringene i VG/E24 tidligere i år. Sjekk det oppdaterte programmet under. Konferansen arrangeres i samarbeid med Ligningsutvalget, KLP, KPMG og Gjensidige Forsikring.

Les mer
NØF støtter departementets drosje-forslag

NØF støtter departementets drosje-forslag

Departementet foreslår i høringen å stille krav om tilstrekkelig fagkompetanse til den som driver drosjevirksomhet (løyvehaver), stille krav om økonomisk garanti, at alle drosjer skal ha taklampe, samt at løyvehaver, før oppstart av drosjevirksomhet, skal dokumentere overfor løyvemyndighetene at drosjen er registrert i kjøretøyregisteret og at taksameter som tilfredsstiller kravene i taksameterforskriften er installert i kjøretøyet. Vi støtter i all hovedsak disse forslagene, som er helt i tråd med det NØF i flere tidligere høringer de siste årene har gitt uttrykk for, hvor vi sterkt har advart mot å oppheve viktige krav og reguleringer av drosjenæringen bl.a. om fagkompetanse for løyvehaver, krav om økonomisk garanti og krav om at drosjebiler er godt synlige (taklampe).

Les mer
Kraftig forverring for Norge

Kraftig forverring for Norge

Norge scorer vesentlig dårligere enn i 2020, og er nå det 48. verste landet på Financial Secrecy Index, en forverring på hele 23 plasser. Norge er ett av kun 11 land som har forverret sin score med mer enn 20 plasser.

Les mer