Norsk Økrimforening (NØF) er en tverrfaglig interesseorganisasjon med formål om å bekjempe økonomisk kriminalitet.

NØF er en tverrfaglig interesseorganisasjon som ble stiftet i 1991. Foreningens formål er å bekjempe økonomisk kriminalitet, med særlig fokus på samarbeid.

Vi har nærmere 1000 medlemmer fra politi, påtalemyndighet, Skatteetaten, skatteoppkreverne, Tolletaten, NAV, andre kontrolletater, bank, forsikring, revisjonsselskaper med flere.

NØFs oppgave er kampen mot økonomisk kriminalitet, ved samarbeid og tverrfaglig kompetanseutvikling. For å oppnå dette må personlige kontakter knyttes på tvers av etats- og profesjonsgrenser.

En vesentlig del av vårt arbeid består derfor i å arrangere seminarer for medlemmene og utgi medlemsbladet NØF-Info. Vi er også å finne på Facebook og LinkedIn. Foreningen har etter hvert markert seg på følgende områder:

  • - deltakelse i, og presentasjon av erfaringer fra tverrfaglige samarbeidsprosjekter
  • - bidrar til å kartlegge og forbedre informasjonsflyten innenfor rammene for taushetsplikten
  • - høringsinstans ved endringer i lover og forskrifter

Foreningen ledes av et sentralstyre og har lokallag i alle landets regioner. Representantene i styret reflekterer medlemsmassen.

NØFs samarbeidspartnere er KPMG Norge, Gjensidige Forsikring og KLP.