Takk til de 300 Årskonferansen-deltakerne

Takk til de 300 Årskonferansen-deltakerne

25.09.23 08:56 av Webredaktør NØF

- NØF handler om å dele kunnskap og spille på lag. Vi har alle et ansvar for å dele det vi har lært de siste dagene til kolleger og andre, oppsummerte NØF-leder Astrid Bodahl-Johansen Årskonferansen. Presentasjoner vil bli sendt ut til uken. Evalueringsskjema kommer også! Takk til foredragsholderne og de 300 oppmøtte på Årskonferansen mot økonomisk kriminalitet.

Les mer
Program for Årskonferansen på Fornebu

Program for Årskonferansen på Fornebu

13.09.23 11:22 av Webredaktør NØF

Kriminelle i fiskeindustrien, bedrageri med samtykkebasert lånesøknad, Økokrims korrupsjonssak på Tjøme, låneagenter og hvitvasking, straffeforfølgning av et regnskapsfirma, inndragning i Romania og utelivskriminalitet er blant postene på programmet. Kom og hør på forfatter Einar Haakaas, jurist Sofie Høgestøl, VGs gravejournalist Rolf Widerøe med flere. Sjekk programmet for Årskonferansen mot økonomisk kriminalitet i Oslo 20.-21. september.

Les mer
Nedslående inndragningsfunn - behov for handling

Nedslående inndragningsfunn - behov for handling

07.08.23 13:26 av Webredaktør NØF

Nye funn fra en studie om politiets inndragningsarbeid viser nedslående resultater på dette området. Til tross for gjentatte oppfordringer fra både Riksadvokaten og Politidirektoratet om å prioritere inndragning, viser tallene at inndragningsbeløpene i dag er på samme nivå som de var for 25 år siden. Heller ikke i perioden 2014 og frem til i dag har det vært noen betydelig statistisk forbedring.

Les mer
Ny påmeldingsfrist til Årskonferansen i Oslo

Ny påmeldingsfrist til Årskonferansen i Oslo

24.05.23 16:16 av Webredaktør NØF

Kriminelle i fiskeindustrien, bedrageri med samtykkebasert lånesøknad, korrupsjonssaken på Tjøme, låneagenter og hvitvasking, straffeforfølgning av et regnskapsfirma, inndragning i Romania og utelivskriminalitet er blant postene på programmet. Kom og hør på forfatter Einar Haakaas, jurist Sofie Høgestøl, VGs gravejournalister Rolf Widerøe og Markus Tobiassen med flere. Meld deg på Årskonferansen mot økonomisk kriminalitet i Oslo 20.-21. september.

Les mer
Les de siste korrupsjonsdommene

Les de siste korrupsjonsdommene

27.02.23 11:29 av Webredaktør NØF

Hvert år utgir Transparency International Norge en oppdatert domssamling med kort omtale av alle rettskraftige dommer etter straffelovens bestemmelser om korrupsjon. Årets utgave inneholder åtte nye rettskraftige dommer, hvorav én førte til frifinnelse mens de resterende endte med domfellelse for korrupsjon.

Les mer
Økokrim og DNB med ferske bedrageri-tall

Økokrim og DNB med ferske bedrageri-tall

09.02.23 12:24 av Webredaktør NØF

I 2022 anmeldte rekordhøye 23.100 personer bedrageri, mot nærmere 19.000 året før, en økning på over 20 prosent. – De kriminelle utvikler seg i takt med digitaliseringen av samfunnet. Vi ser at vinningskriminaliteten har forskjøvet seg over mot det digitale rom. Dette er i tråd med hva vi har forventet og varslet om i tidligere trusselvurderinger, sier Økokrim-sjef Pål K. Lønseth.

Les mer
Programmet for årskonferansen i Sandefjord

Programmet for årskonferansen i Sandefjord

08.09.22 12:26 av Webredaktør NØF

Dubai-lekkasjen er blant de mange interessante temaene på årets årskonferanse mot økonomisk kriminalitet på Scandic Park i Sandefjord. Journalist Eiliv Frich Flydal i VG kommer for å fortelle om avsløringene i VG/E24 tidligere i år. Sjekk det oppdaterte programmet under. Konferansen arrangeres i samarbeid med Ligningsutvalget, KLP, KPMG og Gjensidige Forsikring.

Les mer
NØF støtter departementets drosje-forslag

NØF støtter departementets drosje-forslag

18.09.22 20:41 av Webredaktør NØF

Departementet foreslår i høringen å stille krav om tilstrekkelig fagkompetanse til den som driver drosjevirksomhet (løyvehaver), stille krav om økonomisk garanti, at alle drosjer skal ha taklampe, samt at løyvehaver, før oppstart av drosjevirksomhet, skal dokumentere overfor løyvemyndighetene at drosjen er registrert i kjøretøyregisteret og at taksameter som tilfredsstiller kravene i taksameterforskriften er installert i kjøretøyet. Vi støtter i all hovedsak disse forslagene, som er helt i tråd med det NØF i flere tidligere høringer de siste årene har gitt uttrykk for, hvor vi sterkt har advart mot å oppheve viktige krav og reguleringer av drosjenæringen bl.a. om fagkompetanse for løyvehaver, krav om økonomisk garanti og krav om at drosjebiler er godt synlige (taklampe).

Les mer
Om legitimasjon og håpløshet

Om legitimasjon og håpløshet

01.08.22 14:17 av Webredaktør NØF

Hva skyldes alt maset om at banken din krever legitimasjon? Finanstilsynet mottar jevnlig henvendelser fra personer som stiller spørsmål ved hvorfor banken krever legitimasjon, med henvisning til hvitvaskingsloven. Hvorfor krever banken det, når man har vært kunde i banken lenge, og slettes ikke er kriminell? Innlegget er skrevet av seksjonssjef Anders Schiøtz Worren i Finanstilsynet.

Les mer
Økokrim: Fiskerikrim en av de største truslene

Økokrim: Fiskerikrim en av de største truslene

02.05.22 13:29 av Webredaktør NØF

Økokrim mener fiskerikriminalitet er en av de største truslene mot velferdsstaten i årets trusselvurdering. – Fiskerikriminalitet er generelt vanskelig å avdekke. Det er lite objektive holdepunkter og lite automatiserte rapporteringspunkter. Det gjør at det krever mye av etterforskerne. Når politiet setter det så høyt på sine trusselvurderinger, betyr det at vi kommer til å bruke enda mer ressurser på å bekjempe det, sier sjef for Økokrim Pål Lønseth til VG.

Les mer
Oversikt over korrupsjonsdommer i Norge

Oversikt over korrupsjonsdommer i Norge

24.01.22 15:26 av Webredaktør NØF

Hvert år oppdaterer Transparency International Norge domssamlingen som består av rettskraftige dommer. Årets samling inneholder hele syv nye saker, og alle er innenfor privat sektor. Hensikten med samlingen, er å bidra til kunnskap om hvordan korrupsjon skjer, belyse hva som ligger i begrepet i straffeloven «utilbørlig fordel», og hvordan domstolene vurderer de enkelte sakene.

Les mer
NØF har skiftet navn

NØF har skiftet navn

06.04.21 11:09 av Webredaktør NØF

På årsmøtet 4. mai ble det vedtatt at Norsk Øko-Forum skifter navn til Norsk Økrimforening. Nye styremedlemmer sentralt og lokalt ble valgt inn og årsberetning og regnskap ble godkjent. Protokollen fra årsmøtet blir sendt ut straks den er signert, og vi vil etter hvert få ny nettadresse (okrim.no) og nye epost-adresser.

Les mer
Vil straffe lønnstyveri strengere

Vil straffe lønnstyveri strengere

06.10.20 14:21 av Webredaktør NØF

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) innfører begrepet lønnstyveri i norsk lov for å verne norske arbeidstakere. Og så skal det bli slutt på cash i lomma-lønn. – Arbeidstakere straffes i dag strengt hvis de dømmes for underslag eller tyveri fra arbeidsgiver, mens arbeidsgivere som stjeler arbeidstakers lønn i praksis ikke risikerer noen strafferettslig forfølgning. Det akter vi å gjøre noe med, sier Isaksen.

Les mer
Skatteadvokatenes taushetsplikt

Skatteadvokatenes taushetsplikt

05.01.20 08:37 av Webredaktør NØF

Skal advokater fortsette å få holde tyst om kreativ skatteplanlegging? Nei, hensynet til fellesskapet må veie tyngre enn privilegiene til de få, skriver Maria Walberg - spesialrådgiver i LO, Inger A. E. Coll - leder i Norsk Øko-Forum, og Sigrid Klæboe Jacobsen - leder i Tax Justice Network Norge i Dagens Næringsliv. Les debatten i Dagens Næringsliv.

Les mer
Spennende 2019, mye nytt i 2020

Spennende 2019, mye nytt i 2020

23.12.19 10:35 av Webredaktør NØF

Kjære NØF-medlemmer! 2019 har vært et spennende år på våre områder. Hvitvaskingsskandalene som har preget banker i våre naboland de siste årene har nå kommet til Norge, og vi har fått ny justisminister, ny riksadvokat og ny ØKOKRIM-sjef. Norsk Øko-Forum har markert seg i flere debatter, og i 2020 fornyer vi oss.

Les mer
Se webinar om Aftenposten-avsløringer 24. august

Se webinar om Aftenposten-avsløringer 24. august

13.08.20 11:46 av Webredaktør NØF

Meld deg på webinar om Aftenpostens avsløringer av falske reiseregninger på Stortinget. Norsk Øko-Forum inviterer til webinar for medlemmer 24. august klokken 10.00 – 11.30. Gravejournalistene Henning C. Ekroll og Carl A. Dahl vil fortelle om analyse av reisedata, reiseregninger, regnskaper, kontoplaner og åpne kilder som har resultert i to politietterforskninger og en fengselsdom for grovt bedrageri.

Les mer
Bli medlem

Bli medlem

11.09.19 09:51 av Webredaktør NØF

Alle som jobber med bekjempelse av økonomisk kriminalitet kan bli medlem av Norsk Økrimforening. Som medlem får du vårt medlemsblad fire ganger i året og du kan delta på seminarer i foreningens regi til medlemspris. Medlemmer har også utvidet tilgang til informasjon på våre nettsider.

Les mer
Fagseminar

Fagseminar

11.09.19 09:20 av Webredaktør NØF

Som medlem av NØF kan du delta gratis på BDOs fagseminar i Oslo den 11.9 med søkelys på muligheter og metoder i kampen mot økonomisk kriminalitet. Benytt sjansen til å møte andre som jobber på samme fagfelt som deg!

Les mer

Kategorier