Innkalling til årsmøte i NØF 25. mai

Innkalling til årsmøte i NØF 25. mai

Publisert av Webredaktør NØF den 05.05.20. Oppdatert 13.05.20.

Kjære medlemmer!

På grunn av koronasituasjonen kunne foreningens årsmøte ikke avholdes som planlagt den 22. april. Sentralstyret i NØF kaller derfor inn til utsatt årsmøte som holdes på nettet den 25. mai klokken 13-15. De medlemmene som ønsker å delta må melde til styret@norskokoforum.no innen utgangen av 22. mai 2020. Disse vil da få tilsendt info og lenke til møtet per epost.

Dokumentene til årsmøtet er lagt ut som PDF nederst på siden, og vi oppfordrer alle medlemmer til å gjøre seg kjent med innholdet før møtet.


På grunn av koronasituasjonen kunne Årskonferansen ikke avholdes som planlagt 22. til 23. april. Sentralstyret i NØF tar sikte på å arrangere Årskonferansen tidlig i april 2021, uken etter påske, i Sandefjord. Det vil komme mer informasjon om dato, sted og program når dette er klart.

Påmeldte til årets konferanse kan få refundert deltakeravgiften ved å kontakte styret@norskokoforum.no. De som er påmeldt årets konferanse og som allerede nå vet at de ønsker å delta i 2021 trenger ikke å foreta seg noe. 

På vegne av sentralstyret i NØF

Inger A. E. Coll