- Koronabedrageri svekker tilliten i samfunnet

- Koronabedrageri svekker tilliten i samfunnet

Publisert av Webredaktør NØF den 15.12.20.

Koronasvindel kan få store konsekvenser for samfunnet, advarer ØKOKRIM-sjef Pål Lønseth. – Dette er bedrageri som svekker tilliten i samfunnet, og hvor samfunnskonsekvensene er store, sier Lønseth til Børsen. Avisen har den siste tiden skrevet flere saker om omfattende juks med koronastøtte, og hvordan politiet mistenker at profesjonelle hvitvaskere har fått tak i koronapenger.

– Koronabedrageriene er veldig alvorlig. Vi tror at de på sikt vil kunne undergrave samfunnets evne til økonomisk krisehåndtering, sier ØKOKRIM-sjefen.

Han mener at bedrageri i verste fall kan undergrave hele støtteordningene.

– Risikoen er stor for at dette vil kunne føre til store økonomiske konsekvenser, tap av arbeidsplasser og legitimiteten i samfunnet for å hjelpe næringslivet, sier Lønseth.

ØKOKRIM la nylig ut en analyse av kriminelle nettverk innen økonomisk kriminalitet, arbeidslivskriminalitet og miljøkriminalitet (lenke).

Her heter det blant annet:

ØKOKRIM kartlegger, forebygger og etterforsker bedrageri mot de midlertidige støtteordningene som er innført i forbindelse med covid-19 pandemien.

Misbruk av covid-19-støtteordningene er delvis svært godt organisert, spesielt utnyttelse av lønnskompensasjonsordningen ved permitteringer. Pengene flyttes raskt mellom flere personer og bankkonti, det benyttes stråmenn og det er utstrakt bruk av utlånt og misbrukt ID. Aktørene har også utstrakt kontakt med kjente kriminelle. Hvert tilfelle omfatter bedrageri mot NAV i størrelsesorden kr 500.000 – 5.000.000.