Arbeidstilsynet: – Ulykkespotensialet er stort

Arbeidstilsynet: – Ulykkespotensialet er stort

Arbeidstilsynet vedtok 798 overtredelsesgebyrer på totalt 72 millioner kroner i fjor. Det innebærer 3,2 gebyrer per virkedag. I antall saker gir det en økning på 67 prosent fra 2022. Totalsummen steg med 75 prosent. Gebyrene gis til bedrifter som ifølge Arbeidstilsynet har brutt arbeidsmiljøloven, skriver E24.
Økningen er i tråd med regjeringens ønsker. De to siste årene har det stått i Arbeids- og inkluderingsdepartementets tildelingsbrev at Arbeidstilsynet «skal legge til grunn en streng reaksjonsbruk» og at overtredelsesgebyr i større grad skal benyttes «når forholdene tilsier det».
– Arbeidstilsynet har fått tydelige føringer på at bruken av overtredelsesgebyr skal økes både når det gjelder antall og størrelse, sier Cathrine Prahl Reusch, seksjonsleder i Arbeidstilsynet.
Les hele saken hos E24 (lenke).