Bruker advokater, regnskapsførere og revisorer

Bruker advokater, regnskapsførere og revisorer

Publisert av Webredaktør NØF den 27.04.22.

Politiet advarer i sin siste trusselvurdering om bruk av bruk av advokater, regnskapsførere og revisorer, som  i mange tilfeller er sentrale for gjennomføringen av kriminelle handlinger innen økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet.

I trusselvurderingen heter det blant annet at:

* Flere kjente aktører fra organiserte kriminelle grupper, som driver med narkotika-, våpen- og voldskriminalitet, har også etablert seg i næringslivet. Dette har gitt aktørene en større bredde som inkluderer både økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet. Virksomheter de kriminelle aktørene har etablert seg i blir benyttet til å hvitvaske kriminelt utbytte. Flere hvitvasker også gjennom eiendomsmarkedet. Aktørenes bruk av advokater, regnskapsførere og revisorer er i mange tilfeller sentral for gjennomføringen av de kriminelle handlingene. Organiserte kriminelle grupper spesialiserer seg på ulike former for kriminalitet. Gruppene samarbeider med hverandre ved å unytte hverandres kapasiteter og dermed oppnå større profitt.

* Næringsvirksomhet innen bransjer med lave krav til formalkompetanse vil bli brukt av aktører innen narkotika- og arbeidslivskriminalitet til å hvitvaske kriminelt utbytte.

* Det forventes at omfanget av under- og feilrapportering av fisk og skalldyr vil øke. Dette ses i sammenheng med konkurranse­vridningen aktørene oppnår ved å sette ulovlig omsetning av fisk og skalldyr i system. Dette sammendraget inneholder en oversikt over de særlig alvorlige kriminalitetstruslene og forventet utvikling av disse

* Profesjonelle aktører vil være sentrale i gjennomføringen av alvorlig kriminalitet. Det er primært etablerte kriminelle aktører som benytter seg av profesjonelle tilretteleggere.

* Kriminelle nettverk involverer seg i ulike segmenter av arbeidslivet. Bransjer med lave krav til formalkompetanse vil være mest utsatt. Det forventes at kriminelle nettverk i økende grad vil begå skatte- og avgiftskriminalitet, lønnstyverier, bedragerier og utnyttelse av arbeidstakere i utvalgte bransjer.

* Under koronapandemien har det vært en økning i antall tilfeller av investeringsbedrageri. Det forventes at slike bedragerier vil fortsette å øke.

* Det er vurdert at omfanget av ulovlig eksport av elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) vil øke. Dette ses i sammenheng med et høyt forbruk av EE-produkter i Norge, kombinert med høy etterspørsel etter EE-avfall i Øst-Europa og Afrika.

* Marin forsøpling fra skipstrafikk forventes å øke som følge av mangel på mannskap og at skip overlesses samtidig som ekstremvær forekommer oftere. Aktører forsøpler med overlegg, blant annet på grunn av kostnadsbesparelser.