Deler av bilpleiebransjen preges av de useriøse

Deler av bilpleiebransjen preges av de useriøse

Publisert av Webredaktør NØF den 21.06.20.

Kyniske rollehavere og aksjonærer som utnytter sårbare mennesker, forurenser, unndrar skatt og avgifter og bedrar NAV er den nedslående oppsummeringen etter at 37 virksomheter i Oslo og daværende Akershus ble kontrollert i 2019. Det viser en fersk rapport.

– Vi ser at deler av bransjen preges av useriøse aktører. Ved å begå lovbrudd sparer de kostnader i motsetning til lovlydige aktører. Dette skaper et uheldig konkurransefortrinn, sier leder for a-krimsenteret i Oslo Olav Norheim, som er bekymret for situasjonen.

Blant hovedfunnene i rapporten er:

* I 68 prosent av virksomhetene er minst én av aksjonærene eller rollehaverne tidligere straffedømt i hovedsak for arbeidslivskriminalitet. 40 % av aksjonærene og rollehaverne har også vært involvert i én eller flere konkurser hvor det er funnet lovbrudd.

* Uten unntak ble det funnet brudd på arbeidsmiljøloven. For 43 % av virksomhetene var bruddene gjentakende, og flere regnes som grove (i hovedsak brudd på håndtering og merking av kjemikalier, innholdet i arbeidsavtalene, mangel på timelister, arbeidsplan og manglende overtidsbetaling).

* I halvparten av virksomhetene fant kontrollørene personer som ikke har vært registrert som ansatte eller fått innberettet lønn. I 65 % av virksomhetene har man informasjon om at det kan være utbetalt svart lønn.

* Ved ca. 20 % av virksomhetene var én eller flere som mottok NAV-støtte i arbeid. Det er også funnet flere ansettelsesforhold som fremstår som fiktive.

* I nær 40 prosent av de kontrollerte virksomhetene er det avdekket underrapportering av omsetning og avvik i kontantomsetningen.
40 prosent av virksomhetene i Oslo manglet enten utslippstillatelse, hadde ikke oljeutskiller eller leverte ikke vannprøver – og forårsaker slik en stor miljøbelastning gjennom utslipp av forurenset vaskevann til kommunalt nett eller til sjø, vann eller grunn.

* I 14 % av virksomhetene var det indikatorer på bruk av stråmenn

* I noen tilfeller ble det ble funnet knytninger til blant annet narkotika- og annen vinningskriminalitet

Les hele rapporten her (PDF)