En ny regjering må satse på skatt og åpenhet

En ny regjering må satse på skatt og åpenhet

Publisert av Webredaktør NØF den 30.09.21.

Tiden er inne for en ambisiøs regjeringsplattform for skatterettferdighet.

Gratulerer til valgets vinnere, AP, SP og SV. Nå skal valgløftene innfris og det blir sikkert tøffe forhandlinger før ny regjering er på plass. Skatteinntekter skal betale for løftene og vår felles velferd, og derfor er politikken på skatt og åpenhet sentral. Dere er allerede enige om mye på dette feltet så våre ambisjoner er høye.

For det første vil alle tre partier at selskaper skal være åpne om hvem som eier dem og hva de skatter og tjener i alle land. Dette er viktig, fordi man kan ikke skatte det som er skjult i skatteparadis. Stortinget har vedtatt at det skal komme på plass et register over reelle eiere av selskap. For at dette skal bli et nyttig verktøy i arbeidet mot økonomisk kriminalitet må smutthullene i forskriften tettes. Land-for-land rapportering, som gjør at selskaper må rapportere nøkkeltall i alle land der er tilstede bør bli offentlig tilgjengelig og utvides til alle sektorer, slik at sivilsamfunn, journalister, investorer og forskere skal kunne gjøre analyser og holde selskapene ansvarlige.

Ifølge partiprogrammene er de tre partiene også enige om at Skatteetaten må styrkes. Dette så det blir vanskeligere å trikse på skatten og bygge musklene som trengs for å kontrollere de store selskapene. Fokuset på generell økonomisk kriminalitet må styrkes for å bremse den samfunnsskadelige effekten og uthulingen av tilliten til det norske systemet. Økokrim bør rustes opp, for å hindre at rike enkeltpersoner raner fellesskapet for verdier. En ny regjering må i tillegg innføre opplysningsplikt for skatterådgivere, og unnta skatterådgivning fra advokaters taushetsplikt, for å sikre åpenhet om aggressiv skatteplanlegging.

Alle tre uttrykker et sterkt ønske om å skattlegge mikroskatteyterne som Google og Facebook. Dette har politikere snakket om lenge men uten resultater å vise til. Det må komme på plass nasjonale tiltak mot overskuddsflytting og uttynning av skattegrunnlaget i påvente av internasjonale løsninger. Vi kan ikke vente enda lengre på at verdens land skal komme til enighet.

Sist men ikke minst må Norge ligge i front i det internasjonale reformarbeidet for å utvikle et skattesystem som er omfordelende til fordel for utviklingsland, slik at de kan øke mulighetene til å bekjempe fattigdom og innfri rettigheter for sin befolkning. Dette må i langt større grad skje i FN fordi OECDs pågående prosess er lite transparent og favoriserer rike land. Vi oppfordrer derfor regjeringen til å gå i front for opprettelsen av en skattekonvensjon i FN. Felles globale spilleregler kan gjøre flere land i stand til å finansiere offentlig velferd som helse og utdanning.

Disse punktene forventer vi å se i en ny regjeringsplattform. Kampen mot ulikhet og fattigdom og tilliten til skattesystemet vårt avhenger av det.

Signert av:
Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder i Tax Justice Network – Norge
Inger A. E. Coll, leder i Norsk Økrimforening
Alfred Sørbø, forbundsleder Akademikerforbundet
Lisa Sivertsen, leder avdeling for kommunikasjon og politikk, Kirkens Nødhjelp
Naja Amanda Lynge Møretrø, leder i Changemaker
Berit Hagen Agøy, internasjonal direktør ved Mellomkirkelig råd for Den norske kirke
Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna
Henriette K. Westhrin, generalsekretær i Norsk Folkehjelp
Linn Herning, daglig leder i For velferdsstaten
Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender
Ida Oleanna Hagen, generalsekretær i FORUT
Julie Rødje, leder i Spire
Elisabeth Meszaros Håkenåsen, daglig leder i Fellesrådet for Afrika
Hege Skarrud, leder i Attac Norge
Hector Ulloa, leder i SAIH

Innlegget ble først publisert på vg.no 29. september.