Kjære NØF-medlemmer!

Kjære NØF-medlemmer!

Publisert av Webredaktør NØF den 21.12.22.

Vi nærmer oss slutten på et spennende år i bekjempelsen av økonomisk kriminalitet, skriver NØF-leder Inger A. E. Coll i denne julehilsenen og årsoppsummeringen.

For å ta det siste først: Sammen med Tax Justice Norge, Advokatforeningen, Norsk Journalistlag og Norsk Presseforbund engasjerte vi i Norsk Økrimforening oss i høst (Verdiløst register mot skjult eierskap - okrim.no) for å sikre fortsatt finansiering av registeret for reelle rettighetshavere. I regjeringens opprinnelige forslag til statsbudsjett, var det kun satt av 8,2 millioner kroner til drift og forvaltning, men ikke noe til videreutvikling av registeret, som dermed sto i fare for å bli ganske verdiløst. Etter en muntlig høring i stortingskomiteen der NØF deltok, ble regjeringen og SV enige om å plusse på vel 15 millioner til videreutvikling av registeret, som nå kan bli et viktig verktøy for myndighetene og i pressens arbeid med å avdekke og bekjempe økonomisk kriminalitet. For kriminaliteten er blitt mer profesjonell og internasjonal, og de kriminelle søker å skjule utbyttet sitt gjennom ikke-transparente transaksjoner og eierskap.


Neste år kommer en etterlengtet stortingsmelding om økonomisk kriminalitet. På Årskonferansen i Sandefjord i høst fortalte statssekretær Hans-Petter Aasen i Justis- og beredskapsdepartementet om hvilke områder og tiltak meldingen vil fokusere på, og NØF sendte nylig inn våre innspill som du kan lese mer om her - okrim.no. Vi trekker for eksempel frem politiets og påtalemyndighetens kapasitet som en utfordring og at Justis- og beredskapsdepartementet bør gjenoppta arbeidet med lovforslaget om sivilrettslig inndragning.

NØF har i en årrekke vært engasjert i taxi-bransjen og tidligere i år varslet Regjeringen at de vil ta flere grep i arbeidet med å rydde opp i næringen og stanse frislippet som kom under den forrige regjeringen (Regjeringen stanser frislippet i drosjenæringen - okrim.no).

Årskonferansen mot økonomisk kriminalitet er sentral i NØFs virksomhet, og 235 hadde meldt seg på høstens konferanse i Sandefjord. Den ble arrangert i samarbeid med Ligningsutvalget, KLP, KPMG og Gjensidige Forsikring, og styret jobber nå med å planlegge seminarer og årskonferansen for neste år. Har du innspill til foredragsholdere eller tema? Tips oss på post@okrim.no.

Valgkomiteen tar også gjerne imot innspill til nye styremedlemmer. Send forslag til valgkomiteen@okrim.no.

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god jul og et godt år i 2023!

Inger A. E. Coll

På vegne av styret