Les de siste korrupsjonsdommene

Les de siste korrupsjonsdommene

Publisert av Webredaktør NØF den 27.02.23. Oppdatert 21.04.23.
Hvert år utgir Transparency  International Norge en oppdatert domssamling med kort omtale av alle rettskraftige dommer etter straffelovens bestemmelser om korrupsjon. Årets utgave inneholder åtte nye rettskraftige dommer, hvorav én førte til frifinnelse mens de resterende endte med domfellelse for korrupsjon.

Formålet med samlingen er å bidra til kunnskap om korrupsjon. Samlingen kan belyse:

Hvor grensene går for straffbar korrupsjon

Hvordan korrupsjonshandlinger blir gjennomført

Årsaker til korrupsjon

Hvordan korrupsjonssaker blir avdekket

Domssamlingen finner du her (lenke)