Lokalt NØF-seminar i Bergen avlyst/utsatt

Lokalt NØF-seminar i Bergen avlyst/utsatt

Publisert av Webredaktør NØF den 11.03.20.
På grunn av den rådende helsesituasjonen i Norge med råd om å redusere møtevirksomhet og unngå store forsamlinger pga. koronaviruset, har styret i NØF lokallag Vest besluttet å avlyse vårt seminar i Bergen den 19. mars. Vi beklager dette overfor alle de 175 påmeldte. 

Lokallagsstyret har fått mange positive tilbakemeldinger på innholdet/temaene på seminaret av dere som var påmeldt. Vi satser derfor på at vi kan avholde seminaret senere i år når situasjonen har normalisert seg igjen.

Med hilsen
NØF lokallag Vest
ved Baard I. Nenseter