Meld deg på seminar om økonomisk krim 12. april

Meld deg på seminar om økonomisk krim 12. april

Publisert av Webredaktør NØF den 09.03.23. Oppdatert 17.04.23.

NØFs lokalstyre i Bergen arrangerer gratis medlemsseminar om hvitvasking, a-krim, konkurskriminalitet, bedragerier, terrorfinansiering og mer. Seminaret kan også streames. 


Sted: Skatteetaten, Nonnesetergaten 4, 3 etasje

Påmelding via https://forms.office.com/e/aVY7VVi3Nk
evt. på epost til claudiahelen.hummelsund@skatteetaten.no 

Programmet:
09.00 Registrering/kaffe
09.15 Åpning
09.20 – 10.15 Konkurskriminalitet ved politiadvokat Trygve Ritland 
10.15– 10.30 Pause
10.30 – 11.15 Hvitvasking, terrorfinansiering og bedragerier – metoder, trender og utvikling ved avdelingsleder Frode Steffensen, DNB
11.15 – 12.00 Lunsj
12.00 – 12.30 Utnyttelse av sårbare arbeidstakere ved inspektør Olav Godiksen, Arbeidstilsynet
12.30 – 12.45 Pause
12.45 – 14.00 Alvorlig kriminalitet i næringslivet og utfordringer for politiet og kontrolletatene ved satsadvokat Rudolf Christoffersen
14.00 – 14.15 Pause
14.15 – 14.45 Etterretning og innhenting ved politioverbetjent/etterretningsleder Kaveh Roshanfekr Mokri i Vest politidistrikt, a-krimsenteret
14.45 – 14.50 Takk for i dag

De som ønsker å følge seminaret digitalt, må oppgi dette ved påmelding, og vil få tilsendt lenke.

Seminaret er gratis for medlemmer i foreningen. for mer informasjon om kontingent og medlemskap, les her (lenke).
Deltakere som ikke er medlemmer i foreningen, vil bli fakturert for en seminaravgift på kr 300 (gjelder også video). Fakturaadresse må oppgis ved påmelding.

For mer informasjon om Norsk Økrimforening se vår hjemmeside: www.okrim.no.

Info om foredragene:


Konkurskriminalitet
Hvordan arbeides det med konkurskriminalitet i Vest politidistrikt. 
Trygve Ritland orienterer om sin rolle som bokoordinator. 
Orienterer om fremtidig innsats for å avdekke konkursryttere.

Hvitvasking, terrorfinansiering og bedragerier – metoder, trender og utvikling
Frode Steffensen er avdelingsleder Ikke Finansiell Risiko i Norden (NO/SE/FI/DK) for AML/CFT og Eksterne bedragerier i DNB Finans, og han er også leder av Compliance-utvalget i Finansieringsselskapenes Forening (FINFO) i Norge. DNB Finans er en divisjon i DNB med en samlet utlånsportefølje på over 120 milliarder NOK.

Frode vil sette søkelys på utfordringer innen AML-arbeidet, herunder arbeidet med forebygging og avdekking av økonomisk kriminalitet, trender, utfordringer og praktiske eksempler på hvitvaskings-/og terrorfinansieringssaker.
 
Utnyttelse av sårbare arbeidstakere 
Eksempler på hvordan norske virksomheter utnytter eller legger til rette for utnyttelse av utenlandsk arbeidskraft.
Olav Godiksen er sosialantropolog og arbeider som innhentingsleder i Kunnskapsgruppen i a-krimsenteret i Vestland. Han har arbeidserfaring fra privat og offentlig sektor. 

Alvorlig økonomisk kriminalitet i næringslivet og utfordringer for politiet og kontrolletatene
Erfaringer fra konkrete saker.
Rudolf Christoffersen har bred erfaring fra påtalemyndigheten, både som politiadvokat og statsadvokat samt fra påtalemyndighetens samarbeidsorganisasjon i EU, Eurojust. 

Etterretning og innhenting
Om helhetlig informasjonsinnhenting rettet mot skjult kriminalitet. 
Kaveh har bakgrunn fra etterforskning og etterretning fra Org.krim Oslo PD, drevet med opplæring innen skjulte metoder og bruk av ulike innhentingsmetoder innen blant annet etterforskning, etterretning og forebygging.


Velkommen!