Mest forsikringssvindel på bil

Mest forsikringssvindel på bil

Publisert av Webredaktør NØF den 20.11.20.
Hittil i år topper bilsvindel forsikringsstatistikken. Drøyt 40 prosent av de avslørte svindelsakene på skadeforsikringsområdet gjelder svindel med bilforsikringer, viser tall fra Finans Norge. Svindlerne prøver å lure til seg i gjennomsnitt rundt 130.000 kroner når det gjelder bil.

– Etter tredje kvartal i år har forsikringsselskapene avslørt flere svindlere enn etter samme periode i fjor. De aller fleste kundene er jo ærlige, men svindlerne skal stoppes, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Det er til sammen avdekket forsikringssvindel for 345 millioner kroner etter tredje kvartal av 2020. De fleste sakene gjelder skadeforsikring, mens de høyeste beløpene gjelder svindel med syke- og uføreforsikringer. Tallene gjelder de alvorligste sakene der det samtidig er brudd på forsikringsavtaleloven.

– Noen plusser på i eksisterende saker for å få utbetalt mer i erstatning enn det de har rett på, mens andre dikter opp historier som ikke har skjedd, sier Neverdal.

Etter bilforsikring som er på svindeltoppen med flest saker, følger svindel med innboforsikring der også påsatte branner inngår. Siden mars måned har koronaepidemien påvirket oss på mange måter. Svindel og kriminalitet øker erfaringsmessig ofte i trangere tider når mange får dårligere økonomi.

– Det er likevel for tidlig å slå fast om vi ser noen koronaeffekt på svindeltallene, sier Neverdal i Finans Norge.

Svindel får store konsekvenser
* De siste årene er det avdekket forsikringssvindel for flere hundre millioner kroner i året her i landet. Samtidig er mørketallene store. De som svindler forsikringsselskapene, svindler fellesskapet.

* Det er forsikringsselskapene selv som avslører de aller fleste svindlerne. De som prøver seg på svindel, risikerer politianmeldelse, fengsel og forsikringsnekt.

* I Norge viser undersøkelser at forsikringssvindel er mer sosialt akseptert enn andre typer kriminalitet. For næringen er dette et alvorlig problem, og det er en prioritert oppgave å avsløre svindlerne. Forsikringsselskapene jobber både enkeltvis og i samarbeid gjennom Finans Norge for å bekjempe forsikringssvindel.