NØF har skiftet navn

NØF har skiftet navn

Publisert av Webredaktør NØF den 06.04.21. Oppdatert 05.05.21.

På årsmøtet 4. mai ble det vedtatt at Norsk Øko-Forum skifter navn til Norsk Økrimforening. Nye styremedlemmer sentralt og lokalt ble valgt inn og årsberetning og regnskap ble godkjent. 


Protokollen fra årsmøtet blir sendt ut straks den er signert, og vi vil etter hvert få ny nettadresse (okrim.no) og nye epost-adresser.