NØF støtter departementets drosje-forslag

NØF støtter departementets drosje-forslag

Publisert av Webredaktør NØF den 07.09.22. Oppdatert 18.09.22.

Departementet foreslår i høringen å stille krav om tilstrekkelig fagkompetanse til den som driver drosjevirksomhet (løyvehaver), stille krav om økonomisk garanti, at alle drosjer skal ha taklampe, samt at løyvehaver, før oppstart av drosjevirksomhet, skal dokumentere overfor
løyvemyndighetene at drosjen er registrert i kjøretøyregisteret og at taksameter som tilfredsstiller kravene i taksameterforskriften er installert i kjøretøyet. Vi støtter i all hovedsak disse forslagene, som er helt i tråd med det NØF i flere tidligere høringer de siste årene har gitt uttrykk for, hvor vi sterkt har advart mot å oppheve viktige krav og reguleringer av drosjenæringen bl.a. om fagkompetanse for løyvehaver, krav om økonomisk garanti og krav om at drosjebiler er godt synlige (taklampe).

Les hele høringssvaret fra NØF her (lenke).