NØF-seminar i Bergen 19. mars

NØF-seminar i Bergen 19. mars

Publisert av Webredaktør NØF den 17.02.20. Oppdatert 11.03.20.

Norsk Øko-Forum inviterer til lokalt seminar i Bergen torsdag 19. mars. Sjekk programmet og meld deg på.
 
Sted: Skatteetaten, Nonnesetergaten 4, 3. etasje  

Påmelding på mail: Påmelding innen 12. mars 2020 til: Baard.Iversen.Nenseter@toll.no  
 
Program: 
09.15 Åpning  
09.20 – 10.15: Konkurskriminalitet. Politiadvokat Trygve Ritland og politioverbetjent Sonja Lund,  Vest politidistrikt.
10.15 – 10.30: Pause 
10.30 – 11.15: Hvitvasking – implementering av ny lov, trender og praktiske eksempler. Fagleder Frode Steffensen, DNB.
11.15 – 12.00: Lunsj
12.00 – 12.30: Utnyttelse av sårbare arbeidstakere. Inspektør Olav Godiksen, Arbeidstilsynet.
12.30 – 12.45: Pause
12.45 – 13.45: Fiktive arbeidsforhold og organiserte NAV-bedragerier. Er oppdagelsesrisikoen for lav? Statsadvokat Rudolf Christoffersen
13.45 – 14.00: Pause
14.00 – 15.00: Betydningen av tverretatlig samarbeid for å lykkes med en mer effektiv inndragning av utbytte fra økonomisk kriminalitet. Statsadvokat Rudolf Christoffersen 

Seminaret blir også overført på videolink; adresse: video@skatteetaten.no. De som ønsker å følge seminaret på video, må oppgi dette ved påmelding. Seminaret er gratis for medlemmer i NØF. Medlemskap kan tegnes på foreningens hjemmeside: www.norskokoforum.no  
 
Deltakere som ikke er medlemmer i NØF, vil bli fakturert for en seminaravgift på kr 300 (gjelder også video). Fakturaadresse må oppgis ved påmelding. For mer informasjon om Norsk Øko-Forum, se vår hjemmeside: www.norskokoforum.no 
 
Info om foredragene:

Konkurskriminalitet: Hvordan arbeides det med konkurskriminalitet i Vest politidistrikt. Trygve Ritland orienterer om sin rolle som bokoordinator.  Sonja Lund er politiets næringslivskontakt, og orienterer om fremtidig innsats for å avdekke konkursryttere. 
 
Hvitvasking – implementering av ny lov – og trender Frode Steffensen er Fagleder i Norden (NO/SE/FI/DK) for AML/CFT og Eksterne bedragerier i DNB Finans, og han er også leder av Compliance-utvalget i Finansieringsselskapenes Forening (FINFO) i Norge. DNB Finans er en divisjon i DNB med en samlet utlånsportefølje på over 90 milliarder. Frode vil i dette foredraget fokusere på utfordringer innen AML-arbeidet, herunder arbeidet med implementering av regelverket, trender, utfordringer og praktiske eksempler på hvitvaskings-/og terrorfinansieringssaker. 
 
Utnyttelse av sårbare arbeidstakere  Eksempler på hvordan norske virksomheter utnytter eller legger til rette for utnyttelse av utenlandsk arbeidskraft. Olav Godiksen er sosialantropolog og arbeider som koordinator i Kunnskapsgruppen i akrimsenteret i Bergen. Han har arbeidserfaring fra privat og offentlig sektor.  
 
Fiktive arbeidsforhold og organiserte nav- bedragerier. Er oppdagelsesrisikoen for lav?  Statsadvokat Christoffersen har vært aktor i store bedragerisaker der NAV er svindlet for flere millioner. Hvordan kan et samlet kontrollmiljø bidra med å øke oppdagelsesrisikoen? 
 
Betydningen av tverretatlig samarbeid for å lykkes med en mer effektiv inndragning av utbytte fra økonomisk kriminalitet. Gulating lagmannsrett har i en nylig avsagt dom gjort flere viktige avklaringer av spørsmål som ikke tidligere har vært prøvd for retten, herunder spørsmål om inndragning fra mindretallsaksjonær. 
 
Rudolf Christoffersen har bred erfaring fra påtalemyndigheten, både som politiadvokat og statsadvokat samt fra påtalemyndighetens samarbeidsorganisasjon i EU, Eurojust.  
  
Velkommen!