Ny påmeldingsfrist til Årskonferansen i Oslo

Ny påmeldingsfrist til Årskonferansen i Oslo

Publisert av Webredaktør NØF den 24.05.23. Oppdatert 14.09.23.

Kriminelle i fiskeindustrien, bedrageri med samtykkebasert lånesøknad, korrupsjonssaken på Tjøme, låneagenter og hvitvasking, straffeforfølgning av et regnskapsfirma, inndragning i Romania og utelivskriminalitet er blant postene på programmet. Kom og hør på forfatter Einar Haakaas, jurist Sofie Høgestøl, VGs gravejournalister Rolf Widerøe og Markus Tobiassen med flere. Meld deg på i dag!

Norsk Økrimforening arrangerer Årskonferansen mot økonomisk kriminalitet i samarbeid med KLP, KPMG, Gjensidige Forsikring og Ligningsutvalget. 


Sted: 
Scandic Fornebu, Martin Linges vei 2, 1364 Fornebu
Tid: Onsdag 20. og torsdag 21. september 2023
Ny påmeldingsfrist: Innen 10. september 2023
Påmeldingsskjema og kontaktinfo: 
https://atlanticmice.eventsair.com/arskonferansen2023/pamelding/Site/Register
Spørsmål om påmelding: post@atlanticmice.no

 

PROGRAMMET

Onsdag 20. september 2023

09.00  09.30 Registrering, kaffe og enkel servering.

09.30 – 10.00 Justisdepartementets arbeid med stortingsmeldingen om økonomisk kriminalitet. Ved statssekretær Hans-Petter Aasen. 

10.00 – 10.15 Pause

10.15 – 11.00 42 milliarder forvaltes i et tillitsbasert system - hvordan jobber Helfo kontroll for riktig bruk av helsekronene? Ved seniorrådgiverne Thea Brathovde Einarsen og Christine Haugsten Ellefsen i Helfo kontroll.

11.00 – 11.15 Pause

11.15 – 12.00 Hvordan arbeider politiet i Romania med inndragning? Ved Cornel Călinescu, General Director of the National Agency for the Management of Seized Assets (ANABI).

12.00 – 12.15 Pause

12.15 – 13.00 Bedrageri med samtykkebasert lånesøknad (SBL). Ved program manager Nils Inge Brurberg i Bits, bank- og finansnæringens infrastrukturselskap.

13.00 – 14.00 Lunsj

14.00 – 14.45 Tjøme-saken - vennskap, inhabilitet og korrupsjon. Ved statsadvokat Henrik Horn i Økokrim.

14.45 – 15.00 Pause

15.00  15.45 Låneagenter og hvitvasking. Ved VGs gravejournalister Rolf Widerøe og Markus Tobiassen.

16.00 – 16.30 Økonomisk kriminalitet - det store bildet. Ved jurist Sofie Høgestøl.

 

Torsdag 21. september 2023

09.00  09.30 Tverrfaglig arbeid mot økonomisk kriminalitet i utelivet i Oslo. Ved avdelingssjef Anders Aurmo i Næringsetaten i Oslo kommune.

09.30 – 09.45 Pause

09:45 – 10.30 Inndragning: en satsning uten resultater? Ved seksjonsleder Inger A. E. Coll på Politihøgskolen, varamedlem i NØF-styret. Kommentarer fra Statens innkrevingssentral.  

10.30 – 11.00 Pause.

11.00 – 11:45 Straffeforfølging av et regnskapsfirma - erfaringer og læringspunkter fra samarbeidet mellom Oslo politidistrikt og Skatteetaten. Ved politifaglig etterforskningsleder Truls Husum Johansen fra Oslo politidistrikt og spesialrevisor Krister Drage fra Skatteetaten. 

11.45 – 12.45 Lunsj

12.45 – 13.30 Skjult eierskap i utlandet. Ved avdelingsdirektør for skattekriminalitet Erik Nilsen og fungerende avdelingsdirektør for innsikt Amund Brusveen.

13.30 – 13.45 Pause

13.45 – 14.30 Leger og trygdesvindel – en sammenheng? Ved seniorrådgiver Helle Møller og rådgiver Ingrid Sørheim i NAV Kontroll øst.

14.30 – 14.45 Pause

14.45 – 15.25 Kriminelle i fiskeindustrien - aktøren som lekte katt og mus med norske myndigheter. Ved forfatter og journalist Einar Haakaas.

15.25 Avslutning og oppsummering

 

På vegne av styret i Norsk Økrimforening