Ny styreleder i NØF

Ny styreleder i NØF

Publisert av Webredaktør NØF den 27.04.23.

På onsdagens årsmøte ble det valgt nytt sentralstyre og nye styrer i lokallagene i NØF. Astrid Bodahl-Johansen fra Helfo Kontroll overtar som ny leder av sentralstyret etter mangeårig leder Inger A. E. Coll, som fortsetter som varamedlem. Inger Johanne Stolt-Nielsen fra Skatteetaten blir ny nestleder i sentralstyret.

Ut av styret går nestleder Andreas Meeg-Bentzen, Magnhild Eggen, Harald Bjerke og Kjetil Nygard. Nye styremedlemmer er Vera Sønsthagen fra Gjensidige Forsikring, Vivian Mikalsen fra Arbeidstilsynet og  Anette Kristensen fra Danske Bank.

Dette er det nye sentralstyret:
Leder: Astrid Bodahl-Johansen, Helfo Kontroll
Nestleder: Inger Johanne Stolt-Nielsen, Skatteetaten
Sekretær/Kasserer: Reda Sjøvold, Toll
Styremedlem: Ellen Cecilie Pettersen-Hagh, DNB
Styremedlem: Mads Kvernen Kleppe, Skatteetaten
Styremedlem: Katrine Waaktaar-Slokvik, NAV Kontroll
Styremedlem: Thomas Nielsen, KLP
Styremedlem: Vera Sønsthagen, Gjensidige Forsikring
Styremedlem: Vivian Mikalsen, Arbeidstilsynet 
Varamedlem: Inger A. E. Coll, Politihøgskolen
Varamedlem: Anette Kristensen, Danske Bank

Dette er de nye lokallagsstyrene:

Styret i lokallag region sør
Styremedlem: Hans Petter Tetmo, Skatteetaten
Styremedlem: Kristina Høie, Skatteetaten
Styremedlem: Anne Lindberg, Statens Vegvesen
Styremedlem: Anders Jørgen Røed, DNB

Styret i lokallag region vest
Styremedlem: Ove Boga, NAV Kontroll 
Styremedlem: Baard Iversen Nenseter, Toll
Styremedlem: Martin Kjelby, politiet
Styremedlem: Claudia Helen Hummelsund, Skatteetaten

Styret i lokallag region midt
Styremedlem: Anna Maria Berglund, Den Danske Bank
Styremedlem: Mona Holm-Ross, Mattilsynet
Styremedlem: Viktoriya Khromova, Coop Midt-Norge SA
Styremedlem: Eirik Okstad, Den Danske Bank

Styret i lokallag region nord
Styremedlem: Bård Johan Furnes, Skatteetaten 
Styremedlem: Sølvi Åmo Albrigtsen, Skatteetaten

NØF takker styremedlemmer som slutter for innsatsen og ønsker alle nye styremedlemmer velkommen!