Opptak av webinar om bedragerier sendes ut

Opptak av webinar om bedragerier sendes ut

Publisert av Webredaktør NØF den 21.06.20. Oppdatert 06.10.20.

Onsdag 24. juni kunne NØF-medlemmer delta på webinar om digitale bedragerier. Foredragsholder var Sebastian Takle,  fagleder for trusseletterretning knyttet til økonomisk kriminalitet i DNB. Opptak av webinaret sendes ut på e-post, og det blir flere webinarer for våre medlemmer utover høsten. Husk å betale kontingent for å delta!

På webinaret så vi nærmere på digitale bedragerier, hvilke trusselaktører som skjuler seg bak noen av de vanligste formene for økonomisk kriminalitet, og hvilke andre typer kriminalitet de er involvert i. Hvorfor er store kriser som Covid-19 så lukrative for kriminelle miljøer, og hvilket utslag gir det at de samarbeider på nye områder? Det ligger et samfunnsansvar i å bekjempe økonomisk kriminalitet som går langt utover det å beskytte egne økonomiske verdier. 

Webinaret ble avholdt via videotjenesten Zoom. Lenke til strømmetjenesten ble sendt ut til betalende medlemmer i forkant av foredraget.