Oversikt over korrupsjonsdommer i Norge 2003-2023

Oversikt over korrupsjonsdommer i Norge 2003-2023

Årets samling fra Transparency International Norge inneholder en rekke nye saker samt oppdatering av tidligere omtalte saker. TI Norge anbefaler å bruke dommene i samlingen til kurs og trening. Relevante spørsmål er: Kunne dette skjedd i vår virksomhet? Hvilke tiltak bør settes i verk for å hindre at det skjer?

Domssamlingen finner du her (lenke).

Transparency International la i januar fram korrupsjonsindeksen for 2023 – The Corruption Perceptions Index (CPI). Indeksen måler hvordan korrupsjonsnivået i offentlig sektor oppfattes å være i 180 land.

De fleste land har oppnådd liten eller ingen framgang i kampen mot korrupsjon i offentlig sektor det siste tiåret. Det globale gjennomsnittet ligger for tolvte året på rad uendret på 43 poeng. Mer enn 80 prosent av verdens befolkning lever i land som ligger under det globale gjennomsnittet, noe som betyr at de må leve med konsekvensene av alvorlige korrupsjonsproblemer. Flere enn to tredeler av verdens land scorer under 50 av 100 oppnåelige poeng.

Norge ligger på fjerdeplass på CPI-rangeringen for 2023, med 84 poeng, noe som er uendret fra året før, men likevel bekrefter en nedadgående trend i løpet av de siste ti årene. Høyest score i 2023 har Danmark (90 poeng), etterfulgt av Finland (87) og New Zealand (85).

– De vedvarende korrupsjonsproblemene som dokumenteres i årets korrupsjonsindeks, er en alvorlig påminnelse om at kampen mot korrupsjon må fortsette med uforminsket styrke verden over, sier generalsekretær Guro Slettemark i Transparency International Norge i en kommentar.

– Habilitetssakene i norsk toppolitikk i fjor viste at vi også har integritetsutfordringer her hjemme, legger hun til.

– Norsk næringsliv opererer i et globalt marked der korrupsjonsproblemene stedvis er store. Norske aktører kan selv bidra til å bekjempe globale korrupsjonskjeder ved å iverksette effektive antikorrupsjonstiltak i egen virksomhet, avslutter hun.

Les mer på TI Norges nettsider (lenke).