Oversikt over korrupsjonsdommer i Norge

Oversikt over korrupsjonsdommer i Norge

Publisert av Webredaktør NØF den 24.01.22.

Hvert år oppdaterer Transparency International Norge domssamlingen som består av rettskraftige dommer. Årets samling inneholder hele syv nye saker, og alle er innenfor privat sektor. Hensikten med samlingen, er å bidra til kunnskap om hvordan korrupsjon skjer, belyse hva som ligger i begrepet i straffeloven «utilbørlig fordel», og hvordan domstolene vurderer de enkelte sakene.  

TI Norge mener sakene kan være nyttige for opplæring og dilemmatrening i virksomheter, der relevante spørsmål kan være – kunne dette skjedd i vår virksomhet? Hvilke tiltak iverksettes for å hindre at det skjer? TI Norge er en medlemsbasert forening. Vi ønsker oss flere medlemmer og oppfordrer både offentlige og private virksomheter til å søke medlemskap.

Her finner du dommene (lenke)