Politiets trusselvurdering 2021

Politiets trusselvurdering 2021

Publisert av Webredaktør NØF den 07.04.21. Oppdatert 21.04.21.

Politiets trusselvurdering tar blant annet for seg løsepengevirus, arbeidsgivere som unndrar skatt, fiskerikriminalitet og utlendinger som misbruker ID-dokumenter. Les utdrag under og last ned rapporten via lenken nederst.

Datainnbrudd med løsepengevirus
Det er meget sannsynlig at det vil bli gjennomført flere vellykkede datainnbrudd med løsepengevirus mot norske virksomheter.
Dette ses i sammenheng med en jevn økning i antallet hendelser de siste årene og mulighet for høy profitt. Det er videre mulig at
virksomheter med samfunnskritiske funksjoner vil bli utsatt for vellykkede datainnbrudd.

Arbeidsgivere som unndrar skatt ved svart arbeid

Det er sannsynlig at det vil bli en økning av arbeidsgivere som vil benytte svart arbeid. Dette ses i sammenheng med større etterspørsel etter arbeidskraft i bransjer som er særlig belastet med skatte- og avgiftskriminalitet og utnyttelse til arbeid. Spesielt
gjelder dette bransjer i vekst, som varetransport samt bygg og anlegg.

Ulovlig fiske og av fangst i fiskerinæringen
Ulovlig fiske kamufleres ved hjelp av underrapportering. Det har av flere aktører i mange år vært vesentlig og systematisk underrapportering av fangst i næringen. Det vurderes som meget sannsynlig at enkelte næringsutøvere vil videreføre et omfattende
ulovlig fiske og under- og feilrapportering av fangst. Kriminaliteten omfatter ulike former for økonomisk kriminalitet og arbeidslivkriminalitet. Ulovlig fiske er også miljøkriminalitet ved at det undergraver bærekraften i norsk fiskeriforvaltning.


Utlendinger som misbruker ID-dokumenter
ID-misbruk tilrettelegger for ulike typer kriminalitet. Innføringen av reiserestriksjoner i forbindelse med koronapandemien, med strengere grensekontroll, skaper et økt behov for å legitimere innreise til Norge gjennom misbruk av ID-dokumenter.
Det er meget sannsynlig at flere enn tidligere vil ta seg ulovlig inn i Norge som impostere, det vil si at de benytter ekte ID-dokumenter som tilhører andre.

Les hele rapporten her (PDF)