Program for Årskonferansen på Fornebu

Program for Årskonferansen på Fornebu

Publisert av Webredaktør NØF den 13.09.23. Oppdatert 21.09.23.

Kriminelle i fiskeindustrien, bedrageri med samtykkebasert lånesøknad, Økokrims korrupsjonssak på Tjøme, låneagenter og hvitvasking, straffeforfølgning av et regnskapsfirma, inndragning i Romania og utelivskriminalitet er blant postene på programmet. Kom og hør på forfatter Einar Haakaas, jurist Sofie Høgestøl, VGs gravejournalist Rolf Widerøe med flere.  Sjekk programmet for Årskonferansen mot økonomisk kriminalitet i Oslo 20.-21. september.

Norsk Økrimforening arrangerer Årskonferansen mot økonomisk kriminalitet i samarbeid med KLP, KPMG, Gjensidige Forsikring og Ligningsutvalget. Velkommen til alle påmeldte!

Sted: Scandic Fornebu, Martin Linges vei 2, 1364 Fornebu
Tid: Onsdag 20. og torsdag 21. september 2023
Spørsmål om påmelding: post@atlanticmice.no


PROGRAMMET

Onsdag 20. september 2023

09.00 – 09.30 Registrering, kaffe og enkel servering.

09.30 – 10.00 Justisdepartementets arbeid med stortingsmeldingen om økonomisk kriminalitet. Ved statssekretær Even Eriksen.

10.00 – 10.15 Pause

10.15 – 11.00 42 milliarder forvaltes i et tillitsbasert system - hvordan jobber Helfo kontroll for riktig bruk av helsekronene? Ved seniorrådgiverne Thea Brathovde Einarsen og Christine Haugsten Ellefsen i Helfo kontroll.

11.00 – 11.15 Pause

11.15 – 12.00 Hvordan arbeider politiet i Romania med inndragning? Ved Cornel Călinescu, General Director of the National Agency for the Management of Seized Assets (ANABI).

12.00 – 12.15 Pause

12.15 – 13.00 Bedrageri med samtykkebasert lånesøknad (SBL). Ved leder for DSOP programkontor Nils Inge Brurberg.

13.00  – 14.00 Lunsj

14.00 – 14.45 Tjøme-saken - vennskap, inhabilitet og korrupsjon. Ved statsadvokat Henrik Horn i Økokrim.

14.45 – 15.00 Pause

15.00 – 15.45 Låneagenter og hvitvasking. Ved VGs gravejournalist Rolf Widerøe.

16.00 – 16.30 Økonomisk kriminalitet - det store bildet. Ved jurist Sofie Høgestøl.

Torsdag 21. september 2023

09.00 – 09.30 Tverrfaglig arbeid mot økonomisk kriminalitet i utelivet i Oslo. Ved avdelingsdirektør Anders Aurmo i Næringsetaten i Oslo kommune.

09.30 – 09.45 Pause

09:45 – 10.30 Inndragning: en satsning uten resultater? Ved seksjonsleder Inger A. E. Coll på Politihøgskolen, varamedlem i NØF-styret. Kommentarer fra underdirektør Johanne Mekkalgården Ressem i Skatteetaten.

10.30 – 11.00 Pause.

11.00 – 11:45 Straffeforfølging av et regnskapsfirma - erfaringer og læringspunkter fra samarbeidet mellom Oslo politidistrikt og Skatteetaten. Ved politifaglig etterforskningsleder Truls Husum Johansen fra Oslo politidistrikt og spesialrevisor Krister Drage fra Skatteetaten. 

11.45 – 12.45 Lunsj

12.45 – 13.30 Skjult eierskap i utlandet. Ved avdelingsdirektør for skattekriminalitet Erik Nilsen og spesialrådgiver Amund Brusveen.

13.30 – 13.45 Pause

13.45 – 14.30 Leger og trygdesvindel – en sammenheng? Ved fagansvarlig Helle Møller og seniorrådgiver Ingrid Sørheim i NAV Kontroll øst.

14.30 – 14.45 Pause

14.45 – 15.25 Kriminelle i fiskeindustrien - aktøren som lekte katt og mus med norske myndigheter. Ved forfatter og journalist Einar Haakaas.

15.25 Avslutning og oppsummering

På vegne av styret i Norsk Økrimforening