Programmet for årskonferansen i Sandefjord

Programmet for årskonferansen i Sandefjord

Publisert av Webredaktør NØF den 08.09.22. Oppdatert 09.09.22.

Dubai-lekkasjen er blant de mange interessante temaene på årets årskonferanse mot økonomisk kriminalitet på Scandic Park i Sandefjord. Journalist Eiliv Frich Flydal i VG kommer for å fortelle om avsløringene i VG/E24 tidligere i år.

Sjekk det oppdaterte programmet under. Konferansen arrangeres i samarbeid med Ligningsutvalget, KLP, KPMG og Gjensidige Forsikring.

Påmeldingsfristen er nå passert, men du kan forhøre deg om eventuelt ledige plasser hos hei@event.no 

PROGRAMMET FOR ÅRSKONFERANSEN 2022

Torsdag 22. september:

09.00 - 09.30 Registrering, kaffe og enkel servering

09.30 – 10.00 Departementets arbeid med økonomisk kriminalitet og inndragning ved statssekretær Hans-Petter Aasen i Justis- og beredskapsdepartementet

10.00 – 10.15 Pause

10.15 – 11.00 Trusselbildet cybercrime ved næringslivskontaktene Else Gun Ommundsen og Espen Skogstad ved Nasjonalt cyberkrimsenter (NC3) i Kripos

11.00 – 11.15 Pause

11.15 – 12.00 Forebygging av cybercrime ved avdelingsleder Sebastian Claydon Takle i DNBs Financial Cyber Crime Center

12.00 – 12.15 Pause

12.15 – 13.00 Hvordan midler etter CEO-bedragerier kan tilbakeføres til fornærmede ved partner Thomas Dahl og direktør Thorstein Danielsen i BDO

13.00 – 14.00 Lunsj

14.00 – 14.45 Erstatningsansvar for oppdragsgivere ved merverdiavgiftsunndragelser hos oppdragstaker ved spesialrevisor Kari Mansaas i Skatteetaten og advokat Håkon Christian Nyhus hos Regjeringsadvokaten

14.45 – 15.00 Pause

15.00 – 15.45 Ny forskrift om informasjonsdeling innen akrim-samarbeidet ved juridisk fagleder Katrine Waaktaar-Slokvik i NAV Kontroll og Hanne Kristiansen, seniorrådgiver i Arbeidstilsynet

19.00 Felles aperitiff og påfølgende middag

Fredag 23. september 2022:

09.00 - 09.30 Civil recovery and unexplained wealth orders in England and Wales – an overview ved Lynne Henderson, HMRC, UK

09.30 – 09.45 Pause

09.45 - 10.15 Civil recovery and unexplained wealth orders in England and Wales – an overview ved Lynne Henderson, HMRC, UK

10.15 – 10.45 Pause

10.45 – 11.30 Dubai-lekkasjen ved journalist Eiliv Frich Flydal i VG

11.30 – 12.30 Lunsj

12.30 – 13.00 Presentasjon av arbeidet med nytt register over reelle rettighetshavere ved produkteier Lisa Iversen Stene i Brønnøysundregistrene

13.15 – 13.30 Pause

13.30 – 14.15 Presentasjon av Financial Secrecy Index 2022 ved politisk leder Peter Ringstad i Tax Justice Norway (TJN), og refleksjoner og betraktninger om nytt register over reelle

rettighetshavere ved Ringstad og journalist Eiliv Frich Flydal

14.15 – 14.30 Pause

14.30 – 15.10 Tillitsamfunnets grunnmur ved filosof og forfatter Joakim Hammerlin

15.10 Avslutning og oppsummering