Skatteadvokatenes taushetsplikt

Skatteadvokatenes taushetsplikt

Publisert av Webredaktør NØF den 05.01.20. Oppdatert 26.01.20.

Skal advokater fortsette å få holde tyst om kreativ skatteplanlegging?

Nei, hensynet til fellesskapet må veie tyngre enn privilegiene til de få, skriver Maria Walberg - spesialrådgiver i LO, Inger A. E. Coll - leder i Norsk Øko-Forum, og Sigrid Klæboe Jacobsen - leder i Tax Justice Network Norge i Dagens Næringsliv.

 

Les artikkelen her (lenke). 

 

Wiersholm-advokat Bettina Banoun har svart: Driver korstog mot advokater, gir fortegnet bilde av norsk skattemoral 

 

Les tilsvaret her (lenke)

 

Infamerende, uten rot i virkeligheten? skriver Maria Walberg - spesialrådgiver i LO, Inger A. E. Coll - leder i Norsk Øko-Forum, og Sigrid Klæboe Jacobsen - leder i Tax Justice Network Norge i det tredje debattinnlegget i saken.