Slik finner du konkursgjengangerne

Slik finner du konkursgjengangerne

Publisert av Webredaktør NØF den 29.04.20.

Fra 1. april har opplysninger om konkursgjengangere som ikke kan stifte nye selskaper blitt lettere tilgjengelig. Dette er i tråd med NØFs høringssvar i saken. 

– Når vi gjør det enklere å finne konkursgjengangere, blir det enklere å kontrollere dem. I tillegg vil det fungere allmennpreventivt når en ikke kan skjule seg like enkelt som før, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding.

Før 1. april måtte må man oppgi fødselsnummer for å få opplyst om en person på grunn av egen konkurshistorikk ikke har lov til å stifte selskap, stiftelse eller lag. Med de nye endringene er det tilstrekkelig at det oppgis etternavn og ett fornavn. Da vil du finne ut om vedkommende er ilagt konkurskarantene, fødselsår og hvilken kommune personen bor i.

– Å gjøre disse opplysningene mer tilgjengelig vil bidra til å styrke den allmenne tilliten til næringslivet, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Forskriftsendringen og den nye nettløsningen vil bidra enda mer til at konkursgjengangere i en periode ikke kan påta seg eller reelt utøve nye verv som styremedlem eller daglig leder i visse selskaper. Vedkommende kan heller ikke stifte slike selskaper.

Du må logge deg inn hos Brønnøysundregistrene for å søke på konkursgjengangere.