Verdiløst register mot skjult eierskap

Verdiløst register mot skjult eierskap

Publisert av Webredaktør NØF den 19.10.22. Oppdatert 06.12.22.

Det skriver Inger A. E. Coll , Elin Floberghagen og Sigrid Klæboe JacobsenInger A.E. Coll, leder, Norsk Økrimforening, Elin Floberghagen, generalsekretær i Norsk Presseforbund, og Sigrid Klæboe Jacobsen, daglig leder, Tax Justice Norge

 
Professor Anette Alstadsæter nevner i sin kronikk i DN 13. oktober kutt i finansieringen av register for reelle rettighetshavere. Et slikt register av god kvalitet er etter vår mening kanskje det viktigste virkemiddelet for å forebygge og avdekke grov kriminalitet og hvitvasking – samt motvirke skjult eierskap og finansielt hemmelighold.

Vi er enige med Alstadsæter i at det foreslåtte statsbudsjettet kan gjøre det kommende registeret verdiløst og således er en gavepakke for kriminelle.

I straffesaker ser vi kompliserte selskapsstrukturer med flere lag av selskaper mellom den utøvende virksomheten og de reelle bakmennene som profitterer på kriminaliteten. Dette er svært vanskelig for politiet å trenge gjennom i sin etterforskning.

Dagens Næringsliv har gjennom en rekke gravesaker de siste årene vist hvor enkelt det er å skjule eierskap til eiendom i Norge, herunder at det i norske registre er umulig å avdekke hvem som er den reelle eieren av hele 1350 eiendommene i Norge, eid fra Luxembourg. Rundt 800 av disse eiendommene har helt skjulte eiere.

Hvor mange norske eiendommer og selskaper som har skjulte russiske eierinteresser, kan man i disse tider spørre seg.

Dette registeret kan bli et viktig verktøy for myndighetene og pressens arbeid med å avdekke og bekjempe økonomisk kriminalitet. Dette er særlig viktig fordi kriminaliteten er blitt mer profesjonell og internasjonal. Kriminaliteten er profittmotivert, og de kriminelle søker å skjule utbyttet sitt gjennom ikke-transparente transaksjoner og eierskap.

Les hele innlegget i Dagens Næringsliv (lenke)