Vil straffe lønnstyveri strengere

Vil straffe lønnstyveri strengere

Publisert av Webredaktør NØF den 06.10.20.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) innfører begrepet lønnstyveri i norsk lov for å verne norske arbeidstakere. Og så skal det bli slutt på cash i lomma-lønn, skriver VG.

– Arbeidstakere straffes i dag strengt hvis de dømmes for underslag eller tyveri fra arbeidsgiver, mens arbeidsgivere som stjeler arbeidstakers lønn i praksis ikke risikerer noen strafferettslig forfølgning. Det akter vi å gjøre noe med, sier Isaksen.

Han sier at de nå derfor sender et forslag til høring om endringer i arbeidsmiljøloven, hvor de øker øvre strafferammen fra tre til fem års fengselsstraff for lønnstyveri.

– Hva er lønnstyveri?

– Det rommer et bredt spekter hvor fellesnevneren er at arbeidsgiver bevisst beriker seg av arbeidstakers lønn eller annen godtgjøring. I mange tilfeller utbetales ikke lønn i det hele tatt eller lønnen er for lav i forhold til hva som følger av lov eller avtale.

I lovforslaget nevnes bønder spesielt - slik VG har avslørt siden i sommer; hvordan arbeidere fra asiatiske land har blitt utnyttet.

– Det er spesielt ille at ressurssvake arbeidstakere fra Asia og Øst-Europa utnyttes. De kan ikke språket og kjenner lite til norske arbeidsvilkår, sier Isaksen.

Han sier det er vanskelig med en mektig sjef, eventuelle mellommenn, som utnytter ressurssvake.

– I mange tilfeller opplever ikke arbeidstakere at sjefen har tatt noe fra deg. Problemet er at det ikke kommer noe lønn som avtalt, eller som VG har vist, at bønder betaler langt mindre enn minstelønn, sier Isaksen.